Particuliere accountancy

In het kader van onze op totaliteit gerichte advisering vinden wij het ook belangrijk om u bij vraagstellingen met betrekking tot particuliere, financiële aangelegenheden hulp aan te bieden. Om de voor u optimale structuur van de situatie met betrekking tot de particuliere, financiële aangelegenheden te creëren, registreren we alle gegevens die voor u relevant zijn. [...]

In het kader van onze op totaliteit gerichte advisering vinden wij het ook belangrijk om u bij vraagstellingen met betrekking tot particuliere, financiële aangelegenheden hulp aan te bieden. Om de voor u optimale structuur van de situatie met betrekking tot de particuliere, financiële aangelegenheden te creëren, registreren we alle gegevens die voor u relevant zijn. Dan staan deze gecomprimeerd als hulp bij de besluitvorming ter beschikking.

Advisering bij particuliere vermogens-, financierings- en investeringsvragen

Ieder mens heeft zijn oereigen behoefte aan zekerheid, die onder andere afhankelijk is van de huidige algemene economische situatie en ook van de persoonlijke omgeving. Wij houden rekening met uw zeer persoonlijke bereidheid tot het nemen van risico’s en helpen u bij de samenstelling van de risicostructuur van uw hele privévermogen. De verdeling van uw vermogen over investeringen met zekere opbrengsten en over riskante beleggingen wordt op uw persoonlijk risicogevoel afgesteld. Onder het gezichtspunt van rentabiliteit en verliesrisico helpen wij u bij vragen over de particuliere oudedagsvoorziening. De gefundeerde beslissing voor een investering in levensverzekeringen, waardepapieren, deviezen of fondsen dient ter behoud van uw levensstandaard.

Advisering in erfeniskwesties

Juist op het gebied van vermogensoverdracht zijn er niet te onderschatten gevaren. Om ongewilde risicofactoren in geval van overdracht of erfenis uit te sluiten, staan wij u bij de correcte opstelling van een contract behulpzaam terzijde met onze omvangrijke kennis van de algemene situatie en de rechtspositie. Wij begeleiden u vanaf de bepaling van het optimale tijdstip van overdracht tot en met de hulp bij de afwikkeling.

Rapporten voor rechtbanken en particulieren

Zowel voor de rechtbank als ook op privégebied kunnen wij als deskundig adviseur optreden. Als neutrale derden beoordelen wij op basis van onze uitgebreide kennis en met behulp van erkende methodes financiële factoren en leveren zo waardevolle informatie in juridische aangelegenheden en bij besluitvormingen.

meer minder
powered by webEdition CMS