Belastingadviezen

In verband met de grote verscheidenheid aan regelingen en de voortdurende wijziging ervan, is het beslist noodzakelijk te weten dat een expert op het gebied van fiscaal recht u terzijde staat. Wij adviseren ondernemingen met alle rechtsvormen, rekening houdend met de bijzonderheden van de ondernemingen en het ondernemingsbeleid bij alle voorkomende belastingkwesties. […]

In verband met de grote verscheidenheid aan regelingen en de voortdurende wijziging ervan, is het beslist noodzakelijk te weten dat een expert op het gebied van fiscaal recht u terzijde staat. Wij adviseren ondernemingen met alle rechtsvormen, rekening houdend met de bijzonderheden van de ondernemingen en het ondernemingsbeleid bij alle voorkomende belastingkwesties.

Jaarstukken opmaken en aangiftebiljetten invullen

Het is ons dagelijks werk om jaarstukken op te maken en aangiftebiljetten in te vullen voor ondernemingen in iedere grootte en met alle rechtsvormen. Voor particulieren doen we iedere fiscale aangifte, van de aangifte voor de inkomstenbelasting tot en met de aangifte voor het recht van successie.

Fiscaal beleid en fiscale planning

Wie belasting wil besparen, moet investeren – in goede advisering. Onze experts ontwikkelen voor u op basis van een gefundeerde bedrijfsadvisering modellen voor de keuze van een optimale rechtsvorm.

Vooral als het om herstructureringen, koop of verkoop van delen van de onderneming of participaties gaat, geldt: goede informatie is de basis voor goede beslissingen. Met goed geanalyseerde feiten geven we u betrouwbare hulp bij de besluitvorming. Onder andere ook bij de vooruitziende ontwikkeling van oplossingen op het gebied van erfopvolging en vermogensoverdracht.

Vertegenwoordiging voor de belastingdienst en fiscaalrechtelijke instanties

In het kader van een op totaliteit gerichte begeleiding vullen we aangiftebiljetten voor bedrijven en particulieren in en controleren de aanslagbiljetten. Uiteenlopende rechtsopvattingen die uw fiscaal beleid kunnen belemmeren, worden door ons met de belastingdienst besproken. Bij fiscale bedrijfscontroles staan we u ondersteunend terzijde. En mocht een rechtsprocedure noodzakelijk zijn, vertegenwoordigen wij u tot aan het Bundesfinanzhof [het Duitse gerechtshof].

Internationale fiscale optimalisering

Bij internationale ondernemingsverstrengelingen wordt de regeling van kostenstructuren voor de optimalisering van de fiscale belasting door ons overgenomen en adviseren wij u bij internationale fiscaalrechtelijke vragen.

meer minder
powered by webEdition CMS