Bedrijfsadvisering

Overige prestaties

Niet reageren, maar vroegtijdig onderkennen van ontwikkelingen en doorzetten van bruikbare oplossingen is het motto van onze advisering. In de huidige situatie met intensieve concurrentie geniet de tevredenheid van klanten en de motivatie van medewerkers vaak prioriteit bij de doelstelling van een onderneming. [...]

Overige prestaties

Niet reageren, maar vroegtijdig onderkennen van ontwikkelingen en doorzetten van bruikbare oplossingen is het motto van onze advisering. In de huidige situatie met intensieve concurrentie geniet de tevredenheid van klanten en de motivatie van medewerkers vaak prioriteit bij de doelstelling van een onderneming. Wij adviseren u op alle gebieden van een modern ondernemingsbeleid.

Beoordeling van een onderneming

De beoordeling van een onderneming vormt een centraal aspect van iedere ondernemingstransactie. Vaak zijn koop of verkoop van een onderneming, ondernemingsfusies en veranderingen in de kring van vennoten de aanleiding voor een beoordeling. Afhankelijk van de aanleiding adviseren wij de top van de onderneming of stellen een neutraal rapport over de onderneming op. De beoordelingsmethodes zijn hierbij afgestemd op het respectievelijke doel van de beoordeling.

Advisering bij oprichting, sanering, reorganisatie en herstructurering.

Ook bij de oprichting van nieuwe ondernemingen staan wij u met advies terzijde om met u zowel een strategie op de lange termijn als een plan voor een pakket maatregelen op de korte termijn te ontwikkelen. Hoe complexer de taakstelling bij de oprichting, sanering, reorganisatie en herstructurering, des te belangrijker een op totaliteit gerichte oplossing voor het succes van de onderneming. Ook bij reorganisatie en herstructurering stellen wij u betrouwbare hulp bij de besluitvorming ter beschikking op basis waarvan gemeenschappelijk een oplossing wordt ontwikkeld.

Investering en financiering

In financieringssituaties – bijvoorbeeld bij oprichtingen en uitbreidingen van ondernemingen   – begeleiden wij gesprekken met kredietverstrekkers. Wij stellen de relevante kencijfers zoals rentabiliteit en prognose van de toestand met betrekking tot de opbrengst ter beschikking. Het op de hoogte zijn van het risico van uw onderneming reeds vóór de beoordeling door de banken is een cruciale informatievoorsprong. 

meer minder
powered by webEdition CMS