Eindejaarscontrole

Door de toenemende complexiteit van de ondernemingen en hun omgeving zijn de eisen aan de bewijskracht van rekening en verantwoording enorm gestegen. Een afbeelding van de ondernemingssituatie volgens de voorschriften en een realistische inschatting van de risico’s voor de toekomst worden steeds belangrijker.

Eindejaarscontrole

Door de toenemende complexiteit van de ondernemingen en hun omgeving zijn de eisen aan de bewijskracht van rekening en verantwoording enorm gestegen. Een afbeelding van de ondernemingssituatie volgens de voorschriften en een realistische inschatting van de risico’s voor de toekomst worden steeds belangrijker. Een efficiënte en effectieve controle vereist bijgevolg een grondig inzicht in de ondernemingen, hun omgeving en hun aandeelhouders.

We hebben afscheid genomen van het gangbare beeld van de accountant als controleur van bewijsstukken. In plaats daarvan gaan we systeemgericht aan het werk door de gang van zaken te identificeren en te evalueren. Ondersteund door software die het risicogerichte controleprincipe onderstreept, wordt er door ons een op uw onderneming afgestemde eindejaarscontrole verricht. Deze methode en de daardoor verworven inzichten garanderen dat risico’s vroegtijdig onderkend en de nodige tegenmaatregelen dienovereenkomstig vroegtijdig getroffen kunnen worden. Niet alleen de wettelijk voorgeschreven, maar ook vrijwillige jaarrekeningcontroles en geconsolideerde jaarrekeningcontroles behoren tot het brede spectrum van prestaties die wij aanbieden.

Specifieke controles

Wij doen wettelijke en vrijwillige specifieke controles in opdracht van raden van commissarissen, aandeelhouders of wettelijke vertegenwoordigers van ondernemingen. Tot het door ons aangeboden spectrum van prestaties behoren o.a.:

  • Oprichtingscontroles.
  • Controles bij verandering van rechtsvorm en fusiecontroles.
  • Controles volgens de verordening voor makelaars en bouwheren.
  • Controles van planbalansen en prognoseberekeningen.

Opstelling van de jaarrekening en boekhouding

Voor kleinere ondernemingen nemen we het opstellen van jaarrekeningen over, ook op basis van de door ons bijgehouden financiële en loonadministraties. Onze permanent geactualiseerde boekhoudingprogramma’s stellen ons hierbij in staat om efficiënt en kostenbesparend te werken.

* De hierboven genoemde taken die aan een accountant voorbehouden zijn, worden verricht door de accountants, beëdigde controleurs of accountantskantoren.

meer minder
powered by webEdition CMS