Wij nemen uw kans waar om beproefde oplossingen met nieuwe te verbinden

Flexibele structuren van de coöperatie 

Met de coöperatie gaan de CW&S-partners hun eigen weg. Ondanks de huidige trend om zich bij grote ondernemingen aan te sluiten, blijven onze coöperatiekantoren regionaal van karakter.

Flexibele structuren van de coöperatie

Met de coöperatie gaan de CW&S-partners hun eigen weg. Ondanks de huidige trend om zich bij grote ondernemingen aan te sluiten, blijven onze coöperatiekantoren regionaal van karakter. Door de gedetailleerde kennis van de ondernemingen met hun verschillende culturen en specifieke eigenschappen zijn wij in staat om snel en flexibel op moeilijke vraagstukken te reageren.

In de regelmatige bijeenkomsten van de coöperatiepartners vormen discussies over problemen en uitwisselingen van gedachten een belangrijk onderdeel van onze flexibele probleemoplossing. De uiteenlopende prioriteiten van de respectievelijke vakgebieden geven deze coöperatiebijeenkomsten een inspiratief karakter. Risico’s bij het beleid worden door het teruggrijpen op reeds beproefd beleid tot een minimum beperkt.

De voordelen van een grote ondernemingsfusie worden zo, bij gelijktijdige vermijding van nadelen, ten volle benut. Samen zijn wij als CW&S-partners nog sterker. Samen maken wij u nog sterker.

De middenstandsonderneming als hoofddoelgroep

Onze kantoren zijn optimaal afgestemd op de advisering van middenstandsondernemingen. Wij adviseren de onderneming en haar vennoten volgens het totaliteitsprincipe als het gaat om financië le en fiscale vraagstukken en verrichten de jaarrekeningcontrole.

Opstelling van de jaarrekening conform IAS/IFRS – beginselen in verband met rekening en verantwoording

Terwijl voor de afzonderlijke jaarrekening van Duitse maatschappijen het HGB [Handelsgesetzbuch, Duits Wetboek van Koophandel] bindend blijft, kunnen internationale vervlechtingen en grensoverschrijdende oriënteringen van ondernemingen de gelijktijdige opstelling van een afzonderlijke jaarrekening conform IAS/IFRS in de zin van een internationale vergelijkbaarheid en hogere transparantie voor buitenlandse zakenpartners en beleggers noodzakelijk maken. Ook hier bieden we u een competente dienstverlening aan.

meer minder
powered by webEdition CMS